Tin tức bất động sản Việt Nam

VÀO ĐẢNG RA KHỎI ĐẢNG Nhân vụ đảng viên Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành và một số đảng viên có tên tuổi trong giới văn nghệ sỹ trí thức tuyên

VÀO ĐẢNG
RA KHỎI ĐẢNG...
Nhân vụ đảng viên Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành) và một số đảng viên có tên tuổi trong giới văn nghệ sỹ, trí thức "tuyên bố" ra khỏi Đảng. Một bộ phận lợi dụng cơ hội để tuyên truyền, kích động dư luận, hòng đẩy sự việc lên thành một sự kiện bất thường với dụng ý không tốt, đánh vào uy tín của Đảng, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.
Đảng có tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng và cơ cấu tổ chức, có nguyên tắc rất chặt chẽ...
Continue ReadingSee Translation
2020-09-22
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới