Tin tức bất động sản Việt Nam

Thái độ nghêng ngang và lưu manh như mafia làng Vũ Đại của đại bá Tầu khựa là thất bại chính trị lộ liễu và thảm hại

Thái độ nghêng ngang và lưu manh như mafia làng Vũ Đại của đại bá Tầu khựa là thất bại chính trị lộ liễu và thảm hại !
Hầu hết các nước đều tỏ rõ quan điểm từ chối hợp tác với họ Tập kể cả các nước nhỏ trong khu vực như Malaisia...và có đường biên giới chung như Myanmar, Mông Cổ và dĩ nhiên là Đài Loan...
Lạ lùng là thằng bị sâm hại cướp hiếp nhiều nhất không những không phản ứng
chống lại mà ngược lại cứ ôm chặt “hợp tác toàn diện” với đồng chí khựa, bất chấp lòng tự tôn dân tộc, an ninh và quyền lợi quốc gia!
2020-09-24
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới