Trang chủ

Những gì người khác nghĩ về bạn không quan trọng

Những gì người khác nghĩ về bạn không quan trọng. Những gì bạn nghĩ về bản thân là tất cả mọi thứ.
Ở đây tôi hoàn toàn dễ bị tổn thương với các bạn. Cả cuộc đời tôi đã đấu tranh với sự quan tâm về những gì người khác nghĩ về tôi. Tôi đã để nó hiệu ứng tôi đến điểm mình,tôi đang giữ lại một số điều vì tôi sợ quan điểm của họ.
Nếu ai đó không hỗ trợ bạn trong những gì bạn đang làm ai quan tâm vào cuối ngày.
Đó là cuộc sống của bạn quyết định những gì bạn muốn trở thành,và trở thành nó!
Cuộc sống quá ngắn để ngồi quanh và để cho người khác quan điểm kiềm chế cuộc sống của bạn.
Hãy là chính bạn và những người bạn đúng và mọi người sẽ thích bạn vì bạn là ai!
2021-10-23
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới