Trang chủ

Niê m tin canh ta c không sư du ng châ t đô c se su p đô đô ng loa t quy mô ha ng nga n ngươ i đa xa y ra đang xa y ra

Niềm tin canh tác không sử dụng chất độc sẽ sụp đổ đồng loạt quy mô hàng ngàn người đã xảy ra, đang xảy ra.
Xúi dục người khác canh tác không chất độc bằng cách cổ súy mù quáng là tội ác gây ảo tưởng, đánh thẳng vào kinh tế, hạnh phúc đời thường của hộ nông dân.
2021-11-19
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới