Trang chủ

Nhận và từ chối Ta vui vẻ nhận được từ bất cứ ai nhưng cũng có thể từ chối từ họ

"Nhận và từ chối"
Ta vui vẻ nhận được từ bất cứ ai, nhưng cũng có thể từ chối từ họ. Tại sao không?
Đôi lúc từ chối vẫn rất thành công và được tôn trọng không kém... .Chúng ta hầu như có văn hóa nhận và chỉ nhận... Nhưng có những thứ chúng ta không thể làm, không xứng đáng nhận từ ai hoặc nhận nhưng làm rất kém. Tại sao chúng ta không can đảm từ chối ngay từ đầu....?. Đôi lúc chúng ta cứ" Yes" và "Yes". Nhưng khi hỏi sẻ làm như thế nào?,làm ra sao và kết quả thế nào?. Thì chúng ta lại cứ làm bừa.... Trong cuộc sống này không phải cứ Yes bằng miệng là tốt mà cần nhận bằng trí và tâm" Liệu cơm gắp mắm" như ông bà ta từng dạy vẫn rất hay. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, ít stress khi ta nhận ra rằng " Nhận và từ chối" cũng thể hiện lòng tự trọng và trách nhiệm của chính mình với vạn vật......
2022-01-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới